нәрсә ул спорт

Спорт

Спортярышлар вакытындагы, ярышларга махсус әзерләнү вакытындагы эшчәнлек һәм шул өлкәдәге мөнәсәбәтләр. Спорт сүзен ярыш сүзенә синоним буларак та кулланалар.

Инглиз сүзе sport кыскартылган disport сүзеннән барлыкка килгән (инг. disport - уен, күңел ачу).

Хәзерге вакытта 200 дән артык спорт төре билгеле.